Disclaimer

Ontwikkelen en bouwen is en blijft mensenwerk. Deze website is met veel zorg samengesteld en voorzien van de meest actuele beschikbare informatie. Wij maken een voorbehoud ten aanzien van architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, evenals eventuele afwijkingen die voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden, welstand- en/of nutsbedrijven. Eventuele wijzigingen doen echter nooit afbreuk aan de waarde van de woningen. We behouden ons tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en/of afwerking. Aan de beelden, illustraties, plattegronden en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.